Wat is LPG?

LPG is de afkorting van Liquefied Petroleum Gas of in het Nederlands vloeibaar gemaakt petroleumgas. Propaan en butaan zijn allebei een LPG. Autogas dat vaak LPG wordt genoemd, is een mengsel van propaan en butaan. LPG (Butaan, propaan, autogas) worden gewonnen uit de raffinage van aardolie of  aardgasvelden.

Vloeibare LPG

LPG wordt onder iets hogere druk vloeibaar gemaakt en als vloeistof en niet in gasvorm opgeslagen en vervoerd. Wordt er gas afgenomen, dan vermindert de druk in een gasfles of propaantank (voor grootverbruik). Een gedeelte van de vloeistof gaat door deze drukvermindering weer in gas over. Hierdoor wordt de druk weer verhoogd.

foto lpg
foto lpg info
foto lpg auto
foto wat is lpg

Vloeibaar LPG

Het voordeel van de vloeibare opslag is dat het volume vele malen kleiner is dan van LPG (propaangas, butaangas of het mengsel voor autogas) in gasvorm. Daardoor is een minder grote opslagcapaciteit nodig en kan het veel gemakkelijker worden vervoerd en gebruikt.

LPG reukloos gas

LPG is van nature reukloos. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er altijd een reukstof aan toegevoegd. In geval van lekkage wordt dit door de toegevoegde geurstof dan sneller opgemerkt. Zonder deze geurstof zou je het gas niet ruiken.

Autogas is LPG, LPG is geen autogas

LPG dat wordt gebruikt als autogas is een mengsel van propaan en butaan. Afhankelijk van het seizoen kan de samenstelling van het autogas mengsel verschillen. In de zomer bestaat het mengsel uit 60% propaan en 40% butaan. In de winter is de verhouding propaan groter. Dan bestaat autogas over het algemeen uit 70% propaan en 30% butaan.

Verschil Butaan en Propaan

Het belangrijkste verschil tussen propaan en butaan is dat propaan bruikbaar is tot temperaturen van minus 42 graden Celcius. Butaan is alleen bruikbaar bij temperaturen tot rond het vriespunt. In de winter bij koudere temperaturen is daarom het percentage propaan in het autogasmengsel groter. In de noordelijke gelegen landen als Noorwegen en Zweden is het aandeel propaan dan ook veel groter dan in de zuidelijke landen als Spanje, Italië en Portugal. Hier is het aandeel butaan in het autogas mengsel juist weer groter. Overigens kan men ook op LPG van 100% propaan of 100% butaan (bij temperaturen boven het vriespunt) rijden. Dit maakt voor het rijden en de motor geen enkel verschil.

© LPGinfosite.nl – LPG | Wat is LPG

  • Hyves
  • LinkedIn
  • Twitter