LPG Inbouw

De Inbouw van een LPG Installatie kunt u het beste overlaten aan een LPG inbouw bedrijf, erkend door de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Een RDW-erkend inbouw bedrijf kan u op maat adviseren over de beste gasinstallatie en mogelijkheden die passen bij uw auto. U heeft dan ook de zekerheid dat de LPG installatie volgens de wettelijke eisen is ingebouwd en veilig is. Ook heeft u dan garantie op de LPG installatie.

RDW Erkend LPG Inbouw bedrijf

Als u een LPG installatie laat inbouwen door een RDW erkend inbouw bedrijf hoeft u de Installatie niet meer door de RDW te laten keuren. De erkende LPG installateur werkt volgens een door de RDW goedgekeurde procedure waardoor de keuring van de autogas installatie achterwege mag blijven. Het Inbouwbedrijf regelt voor u ook de wettelijk verplichte wijzigingen in uw kentekenbewijs.
De RDW controleert via steekproeven of het erkende LPG  inbouw bedrijf volgens de gestelde procedures werkt en nog aan de eisen voldoet. Een RDW erkend inbouwbedrijf herkent u aan het oranje-witte schildje van de RDW op de gevel.

foto lpg inbouw
foto lpg inbouwen
foto lpg inbouw auto
foto lpg auto

© LPGinfosite.nl – LPG | LPG inbouwbedrijven / LPG inbouw

  • Hyves
  • LinkedIn
  • Twitter

  • Gerelateerde Artikelen